Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον συντονισμό των ομάδων εργασίας

Για να εκδηλώστε ενδιαφέρον συμμετοχής στις ομάδες εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στο ellak.gr