ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ανάληψης της FOSSCOMM 2021

Η ομάδα διοργάνωσης του Πανελλήνιου συνεδρίου FOSSCOMM (Free and Open Source Software Communities Meeting) 2020 ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους και απευθύνει κάλεσμα προς ομάδες φοιτητών, οι οποίες σε συνεργασία με μέλη ακαδημαϊκής κοινότητας μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την διοργάνωση του επόμενου συνεδρίου.

Οι προτάσεις θα πρέπει να χωρίζονται σε 3 υπο-ενότητες, οι οποίες θα είναι οι παρακάτω.

Οργανωτική Ομάδα

 • Τα ονόματα των φοιτητών και μελών ΔΕΠ που θα συμμετέχουν την οργανωτική επιτροπή. Τα ονόματα των στελεχών από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, συλλογικούς φορείς επιχειρήσεων, κοινοτήτων ανοιχτού λογισμικού καθώς στελέχη που συμμετέχουν ενεργά σε open source projects. 

Τόπος Διοργάνωσης

 • Πόλη που θα λάβει χώρα η διοργάνωση. 
 • Υποψήφιοι χώροι για την φιλοξενία του συνεδρίου (π.χ πανεπιστήμιο της πόλης, πολιτιστικό κέντρο, ξενοδοχείο, κ.τ.λ). 
 • Χωρητικότητα των χώρων (μέγεθος και πλήθος αιθουσών, χώροι για booths – posters). 
 • Μιας και υπάρχει η πιθανότητα να διεξαχθεί και η φετινή FOSSCOMM διαδικτυακά, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής φιλοξενίας της FOSCCOMM μέσω λογισμικού τηλεδιασκέψεων ανοιχτού κώδικα (π.χ Big Blue Button, Matrix, Element, Jitsi κτλ)
 • Προτεινόμενη ημερομηνία διοργάνωσης. 
 • H ενδεικτική δομή του διημερου προγράμματος, με την προτεινόμενη θεματολογία ανα ενότητα ( sessions ) και πρόβλεψη μιας ενότητας στα αγγλικά που θα απευθύνεται στις κοινότητες του ανοιχτού λογισμικού της ευρύτερης περιοχής( Βαλκάνια, Τουρκία, Μέση Ανατολή & χώρες της Μεσογείου).

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Τρόπος πρόσβασης στην πόλη διοργάνωσης (πλοία, αεροπλάνα, συχνότητα δρομολογίων). 
 • Τρόπος πρόσβασης στο χώρο διοργάνωσης. 
 • Προσβασιμότητα των χώρων από ΑμεΑ. 
 • Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο. 
 • Πρόσβαση σε χώρους εστίασης.
 • Τρόποι χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών στην οργάνωση του συνεδρίου.

Για την οργανωτική επιτροπή παρέχονται τα εξής:

 • ένα VM Debian με webserver και βάση δεδομένων (nginx/php/mariadb) με WordPress για να σχεδιάσετε και να εγκαταστήσετε τον δικτυακό σας τόπο.
 • Διαχείριση Προτάσεων για ομιλίες και εργαστήρια: για παρουσιάσεις και του προγράμματος το εργαλείο pretalx.org (pretalx.fossscomm.gr )

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να υποβάλλονται στην φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι τις 30 Μαρτίου 2021.

Η ομάδα διοργάνωσης της FOSSCOMM 2020.

Leave a Comment